Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
 
Mr. B.M. Vijverberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • Aanbestedingsrecht
  • Bouwrecht
 
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.