Referentie 1
Referentie voor PAXe

Werken in de modder totdat andere partij gaat 'gooien met modder'. Bagger, slib, baggerdepots, verspreiding, afvoer, verdieping, onderhoud, etcetera.
Referentie 2
Referentie voor PAXe

Saneringen, ontgravingen, afvoeren verontreinigde grond, woonrijp maken, woningbouw, sloop, asbest, klasse industrie, oplevering, mkb-er, etcetera
Referentie 3
Referentie voor PAXe

Bestratingen, onkruidbeheer, vegen, onderhoud, herstraten, voegen, riolering, beeldkwaliteit, opneming, oplevering, haaks, meten, ingebruikneming, etcetera
 
Referentie 4
Referentie voor PAXe

Aanbestedingen en contracten exploitatie catering-diensten, ICT, vervoersdiensten, architectendiensten, recreatieparken, bedrijvenverzamelgebouwen, etcetera
Referentie 5
Referentie voor PAXe

Trein, tram, rails, tramremise, trammaterieel, koppelingen, onderhoud, schoonmaak, etcetera